Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie,
bo jesteście ze Mną od początku.  (J 15, 26-27)

Pielgrzymi w Pruszczu

        W czwartek gościliśmy pielgrzymów z 40 Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Przyszło ok 250 osób, którzy na swoim pierwszym odpoczynku rozłożyli sie wokół kościoła na trawniku i ławkach.
Nasi parafianie przygotowali kanapki, ciasta i napoje. Doniesiono nam, że zmęczonym pielgrzymom że wszystko smakowało wyśmienicie.
Dziękujemy naszym parafianom w imieniu pielgrymów za serce i życzliwość.
Sami zobaczcie co się działo. Mamy relację zdjęćiową z pielgrzymki i gościny.

Mamy nowego biskupa ks. Piotra

        Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Piotra PRZYBORKA, dyrektora wydziału duszpasterskiego kurii metropolitalnej w Gdańsku-Oliwie, biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej.
Skąd go znamy, jak go poznać?
Przez ostatnie lata posługiwał w kilku parafiach w Gdańsku, Gdyni, Redzie oraz Rumi. Od 2021 r. jest dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej i posługuje w parafii archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie. Jest założycielem i dyrektorem Szkoły Biblijnej archidiecezji gdańskiej oraz redaktorem naczelnym kwartalnika biblijnego "Galilea. Tajemnice Pisma Świętego" które to pismo znamy. Pomódlmy się w intencji biskupa nominata !  Z pewnością tego potrzebuje. :)

PODZIĘKOWANIE ZA OTWARTE SERCA

 
         Nasi parafianie przyjęli ponad 960 uchodźców w tym 160 dzieci. Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC bardzo dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w pomoc mieszkańcom Ukrainy i okazanie serca. Poniżej znajduje się treść listu Arcybiskupa, który został skierowanych do wiernych naszej archidiecezji.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie ...

          Gdyby dosłownie tłumaczyć ten tekst z greki to trzeba by przetłumaczyć:
                        “czuwajcie w każdym czasie modląc się”.
Idzie o to, że formą czuwania dla chrześcijanina jest modlitwa. To nie jest określenie: czuwa to znaczy nie śpi, i od czasu do czasu się pomodli, jak go coś przestraszy. Chrześcijanin czuwa w ten sposób, że się modli. To jest nasza forma czuwania.

Wniebowstąpienie

Dom

nie mówił że to będzie biuro parafialne
z kartotekami wedle cnót i zasług
klub dla zbawionych
z klimatyzacją i czytelnią biblii
nie obiecywał pałacu
z salą tronową błyszczącą łaskami
nie zapowiadał katedry
z wieczną adoracją

mówił o domu Ojca
mówił że będziemy
mieszkać że to będzie
naprawdę dom

    Źródło: ks. Janusz Pasierb «Wiersze religijne», Poznań – Warszawa 1983, str. 80

Życzenia wielkanocne metropolity gdańskiego

Drodzy Bracia w Kapłaństwie, Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

Przed kilkoma dniami rozpocząłem posługę pasterską w tutejszej Wspólnocie archidiecezjalnej. Dziękuję Bogu za tę nową misję pasterską, którą chciałbym pełnić wespół z Wami i z Waszą pomocą. Niektórych miałem już okazję spotkać w chwili kanonicznego objęcia archidiecezji bądź przy okazji innych celebracji Wielkiego Tygodnia. Wielki Tydzień jest wyjątkową ku temu okazją, aby tę wspólną drogę odkrywać i nią podążać. Ona wpisuje się w wielkie wydarzenia z ostatnich dni życia Jezusa. Jako Syn Boży pozostawał w głębokiej jedności z Ojcem, aby całkowicie wypełnić Jego wolę i odkupić człowieka z niewoli grzechu. O tę jedność pośród nas prosił również swojego Ojca. W Wieczerniku, tuż po ustanowieniu Eucharystii, modlił się: "Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał" (J 17,21).

Nie żyje ks. prał. Andrzej Kowalczyk

       Ks. profesor Andrzej Kowalczyk zmarł w sobotę 20 lutego w sopockim hospicjum.
Ksiądz Andrzej posługiwał w naszej parafii, był egzorcystą, biblistą i wykładowcą w Gdańskim Seminarium Duchownym, odszedł w dniu swoich 81. urodzin, a wcześniej chorował na COVID-19.  

Ks. Andrzej założył i prowadził także wspólnotę modlitewną Marana-tha, która działa również w naszej parafii.
Polecajmy Jego duszę  naszemu miłosiernemu Panu.

Wieczny odpoczynek ...

 

Radość Wszystkich Świętych

          Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona jest ku czci tych wszystkich, którzy zostali zbawieni. 1 listopada wspominamy także tych, którzy są już w niebie, choć my nie znamy ich imienia. Być może jest to więc święto kogoś, kogo znaliśmy?

Proponujemy więc na tę okazję kazanie św. Jana Maria Vianney'a "O szczęściu świętych w niebie"

Wizytacja kanoniczna

      4 pażdziernika ks. bp Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy, przybył do naszej parafii z wizytą kanoniczną.
Podczas mszy św. dla dzieci wygłosiŁ kazanie, a na następnej mszy przewodniczył mszy św. na której ochrzcił czworo dzieci i poświęcił obraz św. Stanisława Kostki, patrona ministrantów, dzieci i młodzieży.
Po południu spotkał się z liderami grup duszpasterskich, a podczas mszy św. o godz. 16 udzielił Sakramentu Bierzmowania 47 młodym ludziom.
Zamieszczamy relację zdjęciową z tych pięknych wydarzeń.

LODOŁAMACZE 2020

      Gala Finałowa Konkursu odbyła się 08.10.2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, a tytuł Lodołamacza Specjalnego otrzymał nasz ks. Stanisław.
Nikogo, kto zna ks. Stanisława to nie dziwi i serdecznie księdzu proboszczowi gratulujemy.


NA SKRÓTY
 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 

83-000 Pruszcz Gdañski, woj. pomorskie, Tel.: 58 682-22-58


Produkcja: 2013 - MembinaDesign.pl