Jezus powiedział do Nikodema: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (J 3,16)

O parafii

 

Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Pruszcz Gdański

- obejmuje swoim zasięgiem około 1/3 miasta.


Dane podstawowe:

Dekanat:   Pruszcz Gdański
Adres:       ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański
Telefon:    (58) 682 22 58;   oraz (58) 682 29 96
Fax:          (58) 682 22 58
Adres internetowy:      www.pruszcz.diecezja.gda.pl
Data odpustu parafialnego: 14 września


Biuro parafialne:
poniedziałek 9.00 - 10.00 i 16.00 - 17.30;
środa 16.00 - 17.30;
piątek 9.00 - 10.00 i 16.00 - 17.30;
w tym dyżur księży w dniach j.w. po 16 tej
__________________________________________

Proboszcz: Ks. Prałat Stanisław Łada - proboszcz - od 1986-06-05
Wikariusze:

Ks. mgr lic. ks. Dariusz Bobek wikariusz - od 2018-07-01
Ks Jakub KarpetaKs. mgr Jakub Karpeta - wikariusz - od 2022-08-26.
Motto kapłańskie: "Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. On sam będzie działał"

Inni księża z naszej parafii patrz na zakładkę: Kapłani naszej parafii


 Parafia w liczbach patrz artykuł:NA SKRÓTY
 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 

83-000 Pruszcz Gdañski, woj. pomorskie, Tel.: 58 682-22-58


Produkcja: 2013 - MembinaDesign.pl