Aklamacja:    Ziarnem jest słowo Boże,
a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.
                               Por. Mk 4, 26-34

Apostolat Maryjny

 
 
        Apostolat Maryjny to ruch wiernych, związany jest z duchowością i charyzmatem św. Wincentego a'Paulo i św. Ludwiki de Marillak, który zatwierdzony został przez papieża Piusa X. Od 2005 roku nosi oficjalnie nazwę: Stowarzyszenia Cudownego Medalika (S.C.M.) Główne zadanie S.C.M. to szerzenie kultu Maryi Niepokalanej. Pobożność maryjna, służba drugiemu człowiekowi, modlitwa wstawiennicza, rozpowszechnianie Cudownego Medalika - to cel i pole działania członków Stowarzyszenia.
 ...   więcej o naszym Stowarzyszeniu można znaleźć na stronie: http://apostolat.pl 
W naszej parafii S.C.M. gromadzi osoby, które przeszły etap formacji, złożyły uroczyste przyrzeczenie oraz przyjęły Cudowny Medalik, jako znak przyjęcia Niepokalanej do swego życia. Bo "... Ty wskazujesz jak żyć trzeba Tyś jest drogą nam do nieba ..." - śpiewamy w pieśni wspólnotowej.
W dniach 27-go każdego miesiąca członkowie Stowarzyszenia w naszej parafii uczestniczą we Mszy św. o godz. 18.00, po zakończeniu której odbywają się spotkania modlitewno - formacyjne. Jest to dla naszej grupy czas modlitwy, poznawania Boga i jego Matki.   
Stowarzyszenie Cudownego Medalika jest wspólnotą otwartą, toteż osoby pragnące żyć z Maryją, naśladować Ją, szerzyć dobro w zbliżaniu ludzi do Boga - serdecznie zapraszamy na nasze spotkania.
Wszystko z Niepokalaną !  J.P.

[icebox type="note" icon="yes" title="WIĘCEJ O CUDOWNYM MEDALIKU"]
i jego symbolice możesz się dowiedzieć na stronie:    
http://www.cudownymedalik.pl/ [/icebox]


NA SKRÓTY
 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 

83-000 Pruszcz Gdañski, woj. pomorskie, Tel.: 58 682-22-58


Produkcja: 2013 - MembinaDesign.pl