Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować?
(Rz 8, 31b-34)

Konto parafialne

Ofiara na konto

 

W związku z zainteresowaniem dziesięciną i stałymi miesięcznymi ofiarami parafian, podajemy numer konta parafii aby to umożliwić.
Dlaczego na konto ... wyjaśniam poniżej:

Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Wojska Polskiego 37
Nr. konta: 94 8335 0003 0100 0882 2000 0002
__________________________________

Dlaczego na konto?
1. Dziesięcina - Bogu, co boskie
Jaki jest prawdziwy sens dziesięciny. To nie haracz płacony Panu Bogu, by pobłogosławił ludzkim interesom. To uznanie, że do Niego tak naprawdę należy wszystko, co człowiek posiada. I że to On trzyma ster ludzkiego życia. Bogu trzeba oddawać chwałę w sposób bardzo konkretny – także w sferze finansów. Więcej co mówi Biblia na ten temat możesz znaleźć TU: 
2. Zlecenia stałe w konkretnych intencjach
Pozwalają zaplanować budżet domowy i parafialny. Przykładem mogą być składek na budowę kaplicy lub akcje "adopcji" dzieci na misjach, by zapewnić utrzymanie i edukację konkretnych osób.

3. Możliwość odliczenia podatkowego.
Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła mogą być odliczane w pełnej wysokości. Przelew pozwala to udokumentować dla obu stron, bo warunkiem odliczenia jest przedstawienie przez obdarowanego potwierdzenia odbioru darowizny.

Poza tym są jeszcze darowizny przekazane na cele kultu religijnego, które podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) w zeznaniu rocznym PIT. W tym przypadku odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6 proc. dochodu darczyńcy. Wysokość dokonanej darowizny na cele kultu religijnego należy udokumentować - dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy.

Gościmy

Odwiedza nas:

15
gości

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 

83-000 Pruszcz Gdañski, woj. pomorskie, Tel.: 58 682-22-58


Produkcja: 2013 - MembinaDesign.pl