W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. (1 J 4,10)

Życzenia wielkanocne metropolity gdańskiego

Drodzy Bracia w Kapłaństwie, Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

Przed kilkoma dniami rozpocząłem posługę pasterską w tutejszej Wspólnocie archidiecezjalnej. Dziękuję Bogu za tę nową misję pasterską, którą chciałbym pełnić wespół z Wami i z Waszą pomocą. Niektórych miałem już okazję spotkać w chwili kanonicznego objęcia archidiecezji bądź przy okazji innych celebracji Wielkiego Tygodnia. Wielki Tydzień jest wyjątkową ku temu okazją, aby tę wspólną drogę odkrywać i nią podążać. Ona wpisuje się w wielkie wydarzenia z ostatnich dni życia Jezusa. Jako Syn Boży pozostawał w głębokiej jedności z Ojcem, aby całkowicie wypełnić Jego wolę i odkupić człowieka z niewoli grzechu. O tę jedność pośród nas prosił również swojego Ojca. W Wieczerniku, tuż po ustanowieniu Eucharystii, modlił się: "Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał" (J 17,21).

Nie żyje ks. prał. Andrzej Kowalczyk

       Ks. profesor Andrzej Kowalczyk zmarł w sobotę 20 lutego w sopockim hospicjum.
Ksiądz Andrzej posługiwał w naszej parafii, był egzorcystą, biblistą i wykładowcą w Gdańskim Seminarium Duchownym, odszedł w dniu swoich 81. urodzin, a wcześniej chorował na COVID-19.  

Ks. Andrzej założył i prowadził także wspólnotę modlitewną Marana-tha, która działa również w naszej parafii.
Polecajmy Jego duszę  naszemu miłosiernemu Panu.

Wieczny odpoczynek ...

 

KOMUNIKAT ADMINISTRATORA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

          Pogorszyły się znacząco warunki epidemiczne, dlatego od 7 do 29 listopada 2020 r. obowiązuje przepis sanitarny, który dopuszcza w przestrzeni kościoła obecność 1 osoby na 15 m kw.  
W związku z powyższym udzielam wszystkim katolikom archidiecezji gdańskiej oraz przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Dyspensy udzielam w jedności z biskupami innych diecezji w Polsce. Jest ona ważna aż do odwołania.
Równocześnie zachęcam do wspólnej modlitwy w domu, a także do korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych Mszy świętej. Na ile to możliwe proszę również o materialne wsparcie własnej parafii i dzieł Kościoła w tym okresie.               / Gdańsk, dn. 7 listopada 2020 /         
+Jacek Jezierski,  administrator archidiecezji gdańskiej

Radość Wszystkich Świętych

          Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona jest ku czci tych wszystkich, którzy zostali zbawieni. 1 listopada wspominamy także tych, którzy są już w niebie, choć my nie znamy ich imienia. Być może jest to więc święto kogoś, kogo znaliśmy?

Proponujemy więc na tę okazję kazanie św. Jana Maria Vianney'a "O szczęściu świętych w niebie"

Światowy Dzień Misyjny 2020

        „Oto ja, poślij mnie” to hasło tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego, zwanego Niedzielą Misyjną.
Będzie on świętowany w Kościele powszechnym 18 października. W Polsce Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny. Nasze ofiary tworzą materialny fundusz solidarnościowy dzięki któremu nasi polscy misjonarze mogą ewangelizować i pomagać w wielu krajach.  Nasze modlitwy pomagają misjonarzom zarówno zakonym jak i świeckim.
W najbliższą niedzielę będziemy gościć misjonarza z Afryki, który osobiście zda nam relację ze swojej pracy na misjach. Ale i nasze bliskie otoczenie coraz częściej wymaga misji. Jak odpowiemy na wezwanie Boże?

Wizytacja kanoniczna

      4 pażdziernika ks. bp Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy, przybył do naszej parafii z wizytą kanoniczną.
Podczas mszy św. dla dzieci wygłosiŁ kazanie, a na następnej mszy przewodniczył mszy św. na której ochrzcił czworo dzieci i poświęcił obraz św. Stanisława Kostki, patrona ministrantów, dzieci i młodzieży.
Po południu spotkał się z liderami grup duszpasterskich, a podczas mszy św. o godz. 16 udzielił Sakramentu Bierzmowania 47 młodym ludziom.
Zamieszczamy relację zdjęciową z tych pięknych wydarzeń.

LODOŁAMACZE 2020

      Gala Finałowa Konkursu odbyła się 08.10.2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, a tytuł Lodołamacza Specjalnego otrzymał nasz ks. Stanisław.
Nikogo, kto zna ks. Stanisława to nie dziwi i serdecznie księdzu proboszczowi gratulujemy.

Obłóczyny Seminarzystów

        W niedzielę, 4 października, w katedrze oliwskiej alumni roku III przyjęli strój duchowny – sutannę.

Mszę św., podczas której odbył się obrzęd, obłóczyn odprawili w katedrze oliwskiej profesorowie i moderatorzy GSD. Przewodniczył jej ks. dr Krzysztof Kinowski, rektor GSD. Zamieszczamy krótką relację z tej uroczystości. 

Pamiętajmy o nich w codziennej modlitwie prosząc o opiekę Najświętszej Maryi Panny.

Pielgrzymka do Trąbek

          12-tego września w sobotę nawiedziła nas Gdańska Piesza Pielgrzymka do Trąbek.
Zatrzymali się u nas na krótki odpoczynek. Zamieszczamy kilka zdjęć z tej pielgrzymki.

Nasi Parafianie również pielgrzymowali do Matki Bożej trąbkowskiej z ks. Proboszczem.

38 Gdańska Piesza Pielgrzymka 2020

      W tym roku nasza pielgrzymka będzie wyglądała zupełnie inaczej niż do tej pory. Przejdziemy Polskę w jednej grupie i do tego sztafetowej.
Pragnę zaprosić każdego do udziału w pojedynczym dniu pielgrzymowania na nogach i towarzyszenia duchowego w całości wydarzenia. Najdłuższa z pielgrzymek gdańskich na Jasną Górę w tym roku wyrusza po raz XXXVIII. Zawsze trwa od 28 lipca do 12 sierpnia. Ma do pokonania około 500 km.NA SKRÓTY
 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 

83-000 Pruszcz Gdañski, woj. pomorskie, Tel.: 58 682-22-58


Produkcja: 2013 - MembinaDesign.pl