To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie... kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.
                                               (2 Kor 5,1)

Prace konserwatorsko – restauratorskie wykonane w 2019 r.

 

        W ramach zrealizowanego w 2019 r. zadania pn.: Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. 
Kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie - etap IV.
Konserwacja ściany wschodniej prezbiterium w zakresie działań objętych dotacją:

• Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,
• Samorządu Województwa Pomorskiego,
   a także ofiarności parafian

Przeprowadzono następujące prace:
 oczyszczono powierzchnię elewacji,
 przeprowadzono dezynfekcję murów oraz usunięto glony i porosty występujące na powierzchni struktury ceglanej tej części elewacji,
 dokonano wzmocnienia strukturalnego osłabionych, zdezintegrowanych partii muru,
 uzupełniono ubytki muru ceglanego poprzez dokonanie właściwych, zgodnych z historycznym wątkiem przemurowań (z zastosowaniem cegły w rozmiarze i barwie jak historyczne), mniejsze ubytki uzupełniono kitami mineralnymi barwionymi w masie,
 uzupełniono ubytki w spoinach, a w miejscach nowych przemurowań wykonano spoinowanie z materiału nawiązującego barwą i strukturą do oryginału,
 usunięto wtórne warstw zapraw cementowo-wapiennych we wnękach,
 utrwalono zachowane historyczne powierzchnie zapraw we wnękach,
 przeprowadzono konserwację ceramicznych sterczyn i uzupełnienia ich zniszczonych fragmentów.

       Zrealizowane prace konserwatorskie osiągnęły cel określony w programie prac konserwatorskich – zabezpieczyły przed zniszczeniem, utrwaliły historyczną substancję oraz wyeksponowały wartości zabytkowe korpusu kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. W wyniku przeprowadzonych prac przywrócono historyczną formę i wygląd gotyckiego szczytu wschodniego prezbiterium.

Prace trwały od 26 czerwca do 29 października br. Wykonawcą była doświadczona firma remontowo-konserwatorska BUDKON Sp. z o.o. z Warzenka, kierownikiem prac konserwatorskich był mgr Maciej Szczepkowski, a inspektorem nadzoru inwestorskiego
inż. Ryszard Kowalski. Całość prac została odebrana bez uwag przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 29.10.2019 r.
_____________________________________________________________
Poniżej zamieszczamy zdjęcia pokazujace zakres rewitalizacji dokonanej przy tej koncerwacji.

Dokumentacja fotograficzna powykonawcza
kościoła rzymskokatolickiego
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim w ramach zrealizowanego w 2019 r. zadania pn.: 

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie - etap IV.
Konserwacja ściany wschodniej prezbiterium. Pruszcz Gdański, październik 2019 r.

 

 


NA SKRÓTY
 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 

83-000 Pruszcz Gdañski, woj. pomorskie, Tel.: 58 682-22-58


Produkcja: 2013 - MembinaDesign.pl