Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować?
(Rz 8, 31b-34)

Powiększyło się grono ministrantów

 

W niedzielę 18 grudnia na mszy św. o godz. 11 odbyły się uroczyste obłóczyny ministrantów.
Grono służby liturgicznej ołtarza powiększyło się o pięciu chłopców.

Do tej zaszczytnej funkcji kandydatów przygotowywał ks. Robert. Wezwani imiennie w obecności opiekuna i zgromadzonych wiernych po zaświadczeniu o przygotowaniu, przyrzeczeniu ministranckim i poświęceniu szat liturgicznych, kandydaci po kolei przyodzieli komże. Przyjęli ten święty strój z rąk ks. proboszcza Stanisława Łady i ks. Roberta, by nosić go godnie, jako znak szczególnego oddania się służbie Chrystusowi i Jego Kościołowi. Nowi ministranci udali się wówczas na miejsca przy ołtarzu. Uroczyście oświadczyli, że służbę ministrancką uważają za swoje powołanie i zaszczyt. Przyrzekli też Panu Bogu, że będą służyli przy Jego ołtarzu z wiarą i radością, a obowiązki ministranta będą wypełniali sumiennie.
Ministrantom: Adamowi, Michałowi, Karolowi, Kamilowi i Jankowi gratulujemy i życzymy niesłabnącej gorliwości w służbie przy ołtarzu Pana.

NA SKRÓTY
 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 

83-000 Pruszcz Gdañski, woj. pomorskie, Tel.: 58 682-22-58


Produkcja: 2013 - MembinaDesign.pl