"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują". (1 Kor 2,9)

Centrum Ochotników Cierpienia

 

         Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej powstało w 2004 roku przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim i uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Obecnie zrzesza w swoich szeregach przeszło 450 członków, w większości są to osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną oraz wolontariusze. 
         Pruszczańska grupa COC, licząca ok.20 osób, uczestniczy w każdy drugi piątek miesiąca we wspólnej Eucharystii o godz.18:00, a następnie w spotkaniu modlitewnym w  Bibliotece pod plebanią. Tegoroczna myśl przewodnia spotkań "Spojrzenia poza granice" w sposób szczególny  ukierunkowuje nas na drugiego człowieka i uwrażliwia na jego potrzeby, co może dokonywać się jedynie wówczas, kiedy będziemy umieli wyjść poza granice własnego ja, by uczyć się  poznawania przestrzeni miłości.

      Nasze  coroczne spotkania  rozpoczynamy we wrześniu, a kończymy w czerwcu wyjazdem do sanktuarium w Trąbkach Wielkich, gdzie podążamy, by pokłonić się Matce Bożej Trąbkowskiej i powierzyć Jej wszystkie sprawy  wspólnoty. 

        Nadrzędnym celem COC jest kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości ewangelii. realizujemy je poprzez comiesięczne spotkania z animatorami grup przewodnich wskazując tematy do prac z członkami Stowarzyszenia w swoich parafiach. Oprócz zaplanowanych tematów rozważamy ewangelię na najbliższą niedzielę, a także pogłębiamy wiedzę religijną w pracach z katechizmem.

   Oprócz wartości duchowych priorytetowym zadaniem naszego stowarzyszenia jest opieka i pomoc osobom niepełnosprawnym, a w szczególności ograniczenie skutków izolacji społecznej, podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu w ich środowisku. 
    Wiele osób niepełnosprawnych przez całe lata pozostaje w samotności nie opuszczając swoich domów. Stowarzyszenie widząc potrzebę uaktywnienia życia osób niepełnosprawnych wychodzi na przeciw organizując wyjazdy, pielgrzymki, spotkania, pogadanki. Zapraszając osoby niepełnosprawne do udziału w tych inicjatywach umożliwiamy im opuszczenie swoich domów, kontakt z drugim człowiekiem, uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Zobacz galerię zdjęć z Olimpiady 2008 /kliknij obrazek/

Jak działamy?

 • Organizujemy comiesięczne spotkania osób chorych i niepełnosprawnych wraz z rodzinami i wolontariuszami na mszy św. w kościele pw. Gwiazdy Morza w Sopocie. 
 • Co roku w okresie Bożego Narodzenia zapraszamy na spotkanie wigilijne osoby niepełnosprawne i chore, nie zapominamy też o osobach, które ze względu na swój stan zdrowia są "przykute" do łóżek i pozostają w domach. Przekazujemy im do domów paczki żywnościowe i życzenia świąteczne. 
 • W okresie karnawału organizujemy zabawy taneczne dla osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów. 
 • Początkowo w Osieku, a obecnie w Domu "Uzdrowienie Chorych" roku organizujemy wczasorekolekcje dla ponad 100 osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną (w tym na wózkach inwalidzkich), które korzystają z rehabilitacji fizycznej i duchowej.
 • Trzy-cztery razy w roku organizujemy jedno lub kilko dniowe wyjazdy osób niepełnosprawnych na pielgrzymki do sanktuariów w całej Polsce w poza jej granicami. 
 • Dwa razy w roku wyjeżdżamy na Drogę Krzyżową nawiedzając Sanktuaria naszej Archidiecezji, podczas których, modlitewne rozważania przygotowują o prowadzą osoby niepełnosprawne.
 • Kilka razy w roku zapraszamy osoby niepełnosprawne na spotkania integracyjne przy ognisku Jesienią organizujemy Powiatową Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych w Pruszczu Gdańskim, która od wielu lat cieszy się nieustannym zainteresowaniem.

Nie zapominamy też, o dzieciach i osobach młodych.

 • Dwa razy w roku organizujemy wyjazdy integracyjne i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk Archidiecezji Gdańskiej.
 • Organizujemy spotkania integracyjne młodzieży niepełnosprawnej z rówieśnikami nie mającymi problemów zdrowotnych .
 • W 2005 r. przygotowaliśmy wyjazd młodzieży niepełnosprawnej na Światowe Dni Młodych do Kolonii, potem również wyjazd do Madrytu.
 • dla wolontariuszy przygotowujemy dni skupienia, rekolekcje, kursy i szkolenia.

        Od wielu lat jesienią wyjeżdżamy z osobami niepełnosprawnymi na pielgrzymkę do Lourdes, Ars, Lisieux i Paryża. Skalę naszych działań pokazuje XX jubileuszowa pielgrzymka do Lourdes dla 410 osób niepełnosprawnych i wolontariuszy która miała miejsce w lipcu 2006 r. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa.
Nieustannie ogarniamy opieką duchową i materialną chorych i niepełnosprawnych pozostających w swoich domach.
Nasze stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, ale nie prowadzi działalności gospodarczej, finansuje się z odpisu 1% podatku duchownego, darowizn i konkursów grantowych współpracując z organizacjami państwowymi i samorządowymi. Podobnie Stowarzyszenie COC nie zatrudnia pracowników i nie ponosi z tego tytułu kosztów, a cała praca wykonywana jest na zasadach wolontariatu. To jest okazja szczególnie dla woluntariuszy, by dawać coś od siebie, bez patrzenia na zyski inne niż "skarby gromadzone w niebie". A po takim doświadczeniu okazuje się, że to niepełnosprawni pomogli by zrozumieć sens, wartość życia i służenia pomocą innym.


Więcej o stowarzyszeniu i jego założycielu znajdziecie na naszej stronie: http://coc.diecezja.gda.pl/

 


NA SKRÓTY
 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 

83-000 Pruszcz Gdañski, woj. pomorskie, Tel.: 58 682-22-58, email: biuro@pruszcz.diecezja.pl


Produkcja: 2013 - MembinaDesign.pl