Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. (1 J 2,5)

Centrum Ochotników Cierpienia

 

         Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej powstało w 2004 roku przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim i uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Obecnie zrzesza w swoich szeregach przeszło 450 członków, w większości są to osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną oraz wolontariusze. 
         Pruszczańska grupa COC, licząca ok.20 osób, uczestniczy w każdy drugi piątek miesiąca we wspólnej Eucharystii o godz.18:00, a następnie w spotkaniu modlitewnym w  Bibliotece pod plebanią. Tegoroczna myśl przewodnia spotkań "Spojrzenia poza granice" w sposób szczególny  ukierunkowuje nas na drugiego człowieka i uwrażliwia na jego potrzeby, co może dokonywać się jedynie wówczas, kiedy będziemy umieli wyjść poza granice własnego ja, by uczyć się  poznawania przestrzeni miłości.

      Nasze  coroczne spotkania  rozpoczynamy we wrześniu, a kończymy w czerwcu wyjazdem do sanktuarium w Trąbkach Wielkich, gdzie podążamy, by pokłonić się Matce Bożej Trąbkowskiej i powierzyć Jej wszystkie sprawy  wspólnoty. 

        Nadrzędnym celem COC jest kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości ewangelii. realizujemy je poprzez comiesięczne spotkania z animatorami grup przewodnich wskazując tematy do prac z członkami Stowarzyszenia w swoich parafiach. Oprócz zaplanowanych tematów rozważamy ewangelię na najbliższą niedzielę, a także pogłębiamy wiedzę religijną w pracach z katechizmem.

   Oprócz wartości duchowych priorytetowym zadaniem naszego stowarzyszenia jest opieka i pomoc osobom niepełnosprawnym, a w szczególności ograniczenie skutków izolacji społecznej, podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu w ich środowisku. 
    Wiele osób niepełnosprawnych przez całe lata pozostaje w samotności nie opuszczając swoich domów. Stowarzyszenie widząc potrzebę uaktywnienia życia osób niepełnosprawnych wychodzi na przeciw organizując wyjazdy, pielgrzymki, spotkania, pogadanki. Zapraszając osoby niepełnosprawne do udziału w tych inicjatywach umożliwiamy im opuszczenie swoich domów, kontakt z drugim człowiekiem, uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Zobacz galerię zdjęć z Olimpiady 2008 /kliknij obrazek/

Jak działamy?

 • Organizujemy comiesięczne spotkania osób chorych i niepełnosprawnych wraz z rodzinami i wolontariuszami na mszy św. w kościele pw. Gwiazdy Morza w Sopocie. 
 • Co roku w okresie Bożego Narodzenia zapraszamy na spotkanie wigilijne osoby niepełnosprawne i chore, nie zapominamy też o osobach, które ze względu na swój stan zdrowia są "przykute" do łóżek i pozostają w domach. Przekazujemy im do domów paczki żywnościowe i życzenia świąteczne. 
 • W okresie karnawału organizujemy zabawy taneczne dla osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów. 
 • Początkowo w Osieku, a obecnie w Domu "Uzdrowienie Chorych" roku organizujemy wczasorekolekcje dla ponad 100 osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną (w tym na wózkach inwalidzkich), które korzystają z rehabilitacji fizycznej i duchowej.
 • Trzy-cztery razy w roku organizujemy jedno lub kilko dniowe wyjazdy osób niepełnosprawnych na pielgrzymki do sanktuariów w całej Polsce w poza jej granicami. 
 • Dwa razy w roku wyjeżdżamy na Drogę Krzyżową nawiedzając Sanktuaria naszej Archidiecezji, podczas których, modlitewne rozważania przygotowują o prowadzą osoby niepełnosprawne.
 • Kilka razy w roku zapraszamy osoby niepełnosprawne na spotkania integracyjne przy ognisku Jesienią organizujemy Powiatową Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych w Pruszczu Gdańskim, która od wielu lat cieszy się nieustannym zainteresowaniem.

Nie zapominamy też, o dzieciach i osobach młodych.

 • Dwa razy w roku organizujemy wyjazdy integracyjne i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk Archidiecezji Gdańskiej.
 • Organizujemy spotkania integracyjne młodzieży niepełnosprawnej z rówieśnikami nie mającymi problemów zdrowotnych .
 • W 2005 r. przygotowaliśmy wyjazd młodzieży niepełnosprawnej na Światowe Dni Młodych do Kolonii, potem również wyjazd do Madrytu.
 • dla wolontariuszy przygotowujemy dni skupienia, rekolekcje, kursy i szkolenia.

        Od wielu lat jesienią wyjeżdżamy z osobami niepełnosprawnymi na pielgrzymkę do Lourdes, Ars, Lisieux i Paryża. Skalę naszych działań pokazuje XX jubileuszowa pielgrzymka do Lourdes dla 410 osób niepełnosprawnych i wolontariuszy która miała miejsce w lipcu 2006 r. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa.
Nieustannie ogarniamy opieką duchową i materialną chorych i niepełnosprawnych pozostających w swoich domach.
Nasze stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, ale nie prowadzi działalności gospodarczej, finansuje się z odpisu 1% podatku duchownego, darowizn i konkursów grantowych współpracując z organizacjami państwowymi i samorządowymi. Podobnie Stowarzyszenie COC nie zatrudnia pracowników i nie ponosi z tego tytułu kosztów, a cała praca wykonywana jest na zasadach wolontariatu. To jest okazja szczególnie dla woluntariuszy, by dawać coś od siebie, bez patrzenia na zyski inne niż "skarby gromadzone w niebie". A po takim doświadczeniu okazuje się, że to niepełnosprawni pomogli by zrozumieć sens, wartość życia i służenia pomocą innym.


Więcej o stowarzyszeniu i jego założycielu znajdziecie na naszej stronie: http://coc.diecezja.gda.pl/

 


NA SKRÓTY
 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 

83-000 Pruszcz Gdañski, woj. pomorskie, Tel.: 58 682-22-58


Produkcja: 2013 - MembinaDesign.pl