Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. (1 J 2,5)

Wspólnota Domowego Kościoła

 

Wspólnota Domowego Kościoła przy Parafii Krzyża św. w Pruszczu Gdańskim powstała w 1996 roku z inicjatywy byłych członków młodzieżowego ruchu Światło Życie oraz ówczesnego wikarego Ks. Krzysztofa Lisa.

           Pierwszą parą animatorską wyznaczoną do przygotowania pierwszego kręgu była Jadwiga i Klemens Rohde z Gdańska. Obecnie wspólnotę duchowo prowadzi Ks. Michał. Na terenie naszej parafii działają i formują się cztery kręgi obejmujące razem 18 małżeństw. Spotkania formacyjne odbywają się co miesiąc i w każdym z nich uczestniczy Kapłan-opiekun. Po za pracą duchową realizowaną w domach , wszystkie małżeństwa angażują się w życie parafialne.
        Wspólnota Domowego Kościoła raz w miesiącu przygotowuje oprawę liturgiczną jednej z niedzielnych mszy św. W ciągu całego roku wspólnota angażuje się w przygotowywanie różnych uroczystości i nabożeństw takich jak Droga Krzyżowa, apele Jasnogórskie, adoracje Najświętszego Sakramentu. Wielu członków tej formacji rodzinnej angażuje się indywidualnie w życie kościoła. poprzez katechizowanie, poradnictwo rodzinne, posługę szafarza aż po dzielenie się talentami organizacyjnymi, muzycznymi i plastycznymi. Specyfiką tego ruchu jest jednak praca małżonków polegająca na realizowaniu zobowiązań podjętych w momencie wstępowania do rodzinnej gałęzi ruchu Światło Życie. Jednym z nich jest systematyczne uczestnictwo w rekolekcjach. Co roku w czasie wakacji kilka małżeństw wyjeżdża na wspólny rodzinny wypoczynek połączony z formacją duchową. Wiele małżeństw również korzysta z krótkich weekendowych rekolekcji organizowanych w ciągu roku. Ponieważ kilka par przeszło już pełną formację rekolekcyjną podejmują rolę animatorów kręgów w innych parafiach oraz współuczestniczą w organizowaniu rekolekcji na terenie naszej diecezji.


Więcej o Domowym Kościele w Archidiecezji Gdańskiej znajdziesz na stronie: www.gdansk.oaza.pl/dk/ 


NA SKRÓTY
 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 

83-000 Pruszcz Gdañski, woj. pomorskie, Tel.: 58 682-22-58


Produkcja: 2013 - MembinaDesign.pl