Na to rzekła Maryja:
„Oto Ja służebnica Pańska,
niech Mi się stanie według twego słowa!”
                                          (Łk 1,38)

Medal dla ks. Stanisława

 

            Jesteśmy dumni z naszego ks. proboszcza, bo dziś goszczący w naszej parafii ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ujawnił, komu ten wspaniały medal został przyznany w tym roku. Uroczystość odbędzie się 18 marca w Krakowie.

To szczególna nagroda, „Laureatami Medalu św. Brata Alberta są osoby, które z własnej inicjatywy i bezinteresownie pomagają niepełnosprawnym”. 

Po usłyszeniu pięknej historii o odkryciu powołania św. Brata Alberta, zostaliśmy zachęceni do naśladowania, "By być dobrym jak chleb" dla naszych
potrzebujących, których nie brakuje wokół nas.  

Znając ks. Stanisława nie dziwimy się nagrodzie, bo choć jego działalność jest powszechnie mało znana, to w środowisku potrzebujących, chorych i opuszczonych jest uwielbiany. 

Serdecznie gratulując księdzu, prosimy wszystkich o modlitwę w jego intencji, by miał siłę nadal pomagać i dzielić się swymi chryzmatami. To będzie najpiękniejszy dar.NA SKRÓTY
 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 

83-000 Pruszcz Gdañski, woj. pomorskie, Tel.: 58 682-22-58, email: biuro@pruszcz.diecezja.pl


Produkcja: 2013 - MembinaDesign.pl