A Jezus mówił im: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony".
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu.                                                (Mk6,4)

Zrozumieć Liturgię Mszy Świętej

 

          Kilka lat temu w adwencie mieliśmy rekolekcje, które głosił nam posługujący w Krakowie na Skałce ojciec Zbigniew Ptak, paulin. Były to szczególne rekolekcje, bo z powodu pandemii mogła w nich uczestniczyć ograniczona liczba osób.
Temat nauk był bardzo ciekawy i dotyczący serca naszej wiary, czyli zrozumienia liturgii mszy św, tak by świadomie przeżywać kolejne jej części i rozumieć znaczenie duchowe wydarzenia, w którym uczestniczymy.
     Ze względu na osoby chore i zatrzymane na kwarantannach oraz limity ilościowe uczestników, ojciec rekolekcjonista udostępnił nam nagranie, by również nieobecni mogli czerpać z tych cennych pouczeń.
Zamieszczamy dzisiaj kolejne części do posłuchania !

               Ponieważ w całości jest to materiał prawie 4 godzinny, proponuję fragmenty w kolejnych tygodniach, aby umożliwić poznanie całości materiału.

Posłuchaj:
1. OBRZĘDY WSTĘPNE: pocałunek ołtarza: 20:17       
2. OBRZĘDY WSTĘPNE: znak krzyża - pozdrowienie - akt żalu:   26:47
3. OBRZĘDY WSTĘPNE: gloria -kolekta wstęp do liturgii słowa:    26:32        

_________________________ Następne części: 

4. LITURGIA SŁOWA: czytania - Ewangelia - homilia - Credo - Modlitwa wiernych:    22:24        

5. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA: Przygotowanie darów - prefacja - Sanctus:    21:32                      

6. MODLITWA EUCHARYSTYCZNA: epikleza - konsekracja - podniesienie - ofiarowanie:    26:31          

7. OFIAROWANIE - skutki grzechu, konsekracja i znak zbawienia:  29:49 

8. KOMUNIA ŚWIĘTA - wesele, ale zawsze mam przebaczyć, dlaczego ?   33:50           

9. TAK JAK JEZUS - największe nowe przykazanie i abyście siebie nawzajem błogosławili:   28:29    

________________________
                         Inspiracją rekolekcji był dziennik duchowy s. Leonii Nastał - "Uwierzyłam Miłości"

" W żadnym udzielaniu się Boga na zewnątrz (...) nie oddaje się Bóg tak stworzeniu, jak w Komunii św. Bóg tak jest zajęty dusza, która zbliża się do
ołtarza dla przyjęcia Najświętszej Eucharystii. że zdaje się zapominać o całym wszechświecie. bo ma dokonać największego cudu wszechmocy. miłości
i miłosierdzia. Jezus w białej Hostii cichy i milczący - ale jednocześnie jak przepastnych dokonuje tajemnic.
Ojciec Przedwieczny otwiera swoje łono, przyjmuje do swojego wnętrza swoje stworzenie i daje mu własnego Syna. Boga równego sobie. wyrażenie
swojej istoty.  Syn Boga żywego przenika tę duszę. żyje w niej, a dusza w Nim i razem z Nim w Ojcu.
Ojciec obejmuje Słowo Odwieczne nieskończoną miłością, a z Nim razem taką samą miłością obejmuje duszę żyjącą w Jezusie, z Nim zespoloną tak. że
tworzy jedno z zachowaniem odrębności osób. Jezus karmi własnym Ciałem,"poi własną Krwią. To przebywanie duszy w Bogu jest aktem tak niepojętym i tak wielkim - choćby dokonał się on raz w życiu - że między Bogiem a duszą nawiązuje się niejako Boskie pokrewieństwo. Komunia św. powinna być centrum dookoła którego ma się obracać całe życie duszy. Z niczym Komunii św. porównać się nie da. Ona jest pokarmem (...) ale takim, który duszę wchłania w siebie. by ją przemienić przeistoczyć w siebie.
          Tak dusza przez Komunię św. żyje w Bogu. jak dziecię w łonie matki przed przyjściem na świat. Bóg kształtuje duszę w sobie na swoje podobienstwo żywi ją sobą i napełnia sobą.  (...) dusza. której jak nicości nic się nie należy, przez to zjednoczenie z Bogiem nabiera niejako prawa. by Bóg kochał ją jak kocha samego siebie i Bóg to czyni, obejmując duszę w uścisku swojej miłości. Większych dowodów miłości Ja Bóg dać nie mogłem nad Komunię św. Niektóre dusze myślą, że daję więcej duszom. które obdarzam łaskami nadzwyczajnymi. Nie, to nie jest więcej. Jedna Komunia św, to więcej niż wszystkie zachwyty świętych... "

__________________________
Obraz z okładki płyty pochodzi z plakatu autorstwa Anny Poloni Zyndwalewicz
Wydawcą płyty jest Wydawnictwo Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika „PAULINIANUM”, czyli https://wejdzmynaszczyt.pl/ gdzie można znaleźć wiele ciekawych pozycji do czytania i nie tylko.

Gościmy

Odwiedza nas:

7
gości

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 

83-000 Pruszcz Gdañski, woj. pomorskie, Tel.: 58 682-22-58


Produkcja: 2013 - MembinaDesign.pl