Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. (1 J 2,5)

Krótka Historia Różańca Świętego

Wszystko zaczęło się w klasztorach...
Tu od niepamiętnych czasów odmawiano sto pięćdziesiąt psalmów Dawidowych. Mnichom, a także ludowi, który nawiedzał klasztory, trudno było nauczyć się na pamięć każdego z nich. W związku z tym około r. 850 pewien mnich o irlandzkich korzeniach zaproponował, aby odmawiano zamiast nich sto pięćdziesiąt razy Ojcze nasz. I tak się stało. Wierni i mnisi skorzystali z rady irlandzkiego duchownego i zaczęli odliczać powtórzenia Modlitwy Pańskiej na różne sposoby. Niektórzy posługiwali się stu pięćdziesięcioma kamykami, niektórzy sznurkami, a jeszcze inni węzłami. Z biegiem lat z węzłów i kamyków powstał różaniec. W XIII wieku mnisi cysterscy opracowali nową formę modlitwy, którą nazwali właśnie różańcem. Dlaczego? Po prostu porównywali ją do bukietu mistycznych róż ofiarowanych Maryi. (z łac. rosarium - ogród różany)

Nauka z Fatimy

107 lata temu w Fatimie 13 maja 1917 r. rozpocęły się objawienia Matki Bożej.

Dzisiaj zapowiedzi Matki Bożej się spełniają za naszych dni i apel Matki Bożej o modlitwę, jest paląco aktualny.
Tymczasem już wcześniej pastuszkowie z doliny Cova da Iria rozmawiali twarzą w twarz z gościem z nieba.
Pan Bóg stopniowo oswajał ich z nadprzyrodzonością.  Zanim Maryja trojgu niepiśmiennym pastuszkom, którzy nigdy nie wytknęli nosa poza swą wioskę, oznajmiła słowa, które miały wstrząsnąć Kościołem, wysłała posłańca Anioła Pokoju.  
Warto przypomnieć modlitwę, którą nauczył ich z pewnością i dla nas będzie pożyteczna: 
-„O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają, którzy Ci nie ufają".

Różaniec rodziców za dzieci

Rozaniec to BatRóże różańcowe rodziców za dzieci - powstały (od 1 czerwca 2008 r. w naszej parafii) z potrzeby modlitwy za nasze dzieci, których problemy mamy na sercu, a które często dorastając mają swój plan jakże budzący nasze obawy. Chcemy w tej modlitwie podejmowanej wspólnie zadośćuczynić za nasze grzechy popełnione świadomie lub nie oraz prosić o Bożą opiekę duchową nad naszymi dziećmi. Może to propozycja Matki Bożej dla Ciebie w dzisiejszej sytuacji Twojej rodziny?

Modlitwa ma moc

"Panie naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów."

W Ewangelii Pan Jezus uczy uczniów modlitwy. 
To przypomina i nam, iż każdy na swój sposób może innych modlitwy uczyć. Modlitwa jest potrzebna nam samym, ale jest również wyrazem miłości wobec naszych bliskich.
Jeśli kogoś kochamy to modlimy się za niego, w ten sposób również innym przypominamy o modlitwie.
- nauczał nas ks. Marian Kożyczkowski w swoich kazaniach.

Podkategorie

Ksiądz Stanisław zachęca nas do czytania Pisma św. na codzień.
Aby to ułatwić tworzymy nowy dział promocji Słowa Bożego, w którym będziemy zamieszczać materiały i konferencje,
które przybliżą temat i pomogą zrozumieć szczegóły i okoliczności historyczne lub literackiw powstawania konkretnych ksiąg.

Gościmy

Odwiedza nas:

2
gości

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 

83-000 Pruszcz Gdañski, woj. pomorskie, Tel.: 58 682-22-58


Produkcja: 2013 - MembinaDesign.pl