A Jezus rzekł: "Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi". (J9,40)

Prace konserwatorsko – restauratorskie wykonane w 2017 r.

 

       W ramach zrealizowanego w 2017 r. zadania pn.: Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła - etap II. Konserwacja ścian wzdłużnych nawy głównej korpusu wraz z wymianą pokrycia dachowego nad nawą główną i nawami bocznymi korpusu w zakresie działań objętych dotacją: 
• Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, 
• Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
• Samorządu Województwa Pomorskiego,  a także ofiarności parafian

 

Przeprowadzono następujące prace:

 • Rozebrano istniejące pokrycie dachowe, które było w bardzo złym stanie zachowania, z licznymi ubytkami i nieszczelnościami, 
 • Wymieniono zniszczone łaty pod nowe pokrycie dachowe, 
 • Wykonano nowe pokrycie dachowe z zastosowaniem tzw. dachówki klasztornej, której forma z dużym podobieństwem naśladuje pokrycie dachówkami mnich-mniszka,
 • Wymieniono zniszczone rynny i rury spustowe z zastosowaniem blachy miedzianej,
 • Wykonano odkrywki stratygraficzne i badania warstw malarskich i tynków w obrębie fryzów podokapowych nawy głównej. Dzięki temu w partiach fryzów podokapowych nawy głównej odkryto średniowieczną rytą dekoracją maswerkową, którą poddano zabiegom konserwatorskim – utrwaleniu i uzupełnieniu,
 • Wykonano dezynfekcję murów oraz usunięto glony i porosty występujące na powierzchni struktury ceglanej elewacji ścian wzdłużnych nawy głównej,
 • Dokonano wzmocnienia strukturalnego osłabionych, zdezintegrowanych partii muru,
 • Uzupełniono ubytki muru ceglanego poprzez dokonanie właściwych, zgodnych z historycznym wątkiem przemurowań (z zastosowaniem cegły w rozmiarze i barwie jak historyczne), mniejsze ubytki uzupełniono kitami mineralnymi barwionymi w masie, 
 • Uzupełniono ubytki w spoinach, a w miejscach nowych przemurowań wykonano spoinowanie z materiału nawiązującego barwą i strukturą do oryginału,
 • Wykonano scalenie kolorystyczne elewacji, a nad ścianami wzdłużnymi nawy głównej wykonano rynny z blachy miedzianej, których celem jest zabezpieczenie przed zniszczeniem przez wody opadowe dekoracji maswerkowej na fryzach oraz powierzchni licowej ścian ceglanych,
 • Wymieniono zniszczone i wykonano nowe obróbki blacharskie z zastosowaniem blachy miedzianej. 

           Zrealizowane prace konserwatorskie osiągnęły cel określony w programie prac konserwatorskich – zabezpieczyły przed zniszczeniem, utrwaliły historyczną substancję oraz wyeksponowały wartości zabytkowe korpusu kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Jednocześnie przybliżono wygląd dachu korpusu kościoła z okresu średniowiecza. Prace trwały od 4 lipca do 13 października br. Wykonawcą była doświadczona firma remontowo-konserwatorska BUDKON Sp. z o.o. z Warzenka, nadzór konserwatorski pełnił mgr Maciej Szczepkowski, a inspektorem nadzoru inwestorskiego inż. Ryszard Kowalski. Całość prac została odebrana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 13.10.2017 r.

          Poniżej zamieszczamy zdjęcia dla zademonstrowania ogromu wykonanych prac i ich wysokiej jakości z której jesteśmy dumni. Mamy nadzieję, że będziemy mogli podziwiać piękno naszego kościoła przez długie lata.

Gościmy

Odwiedza nas:

4
gości

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 

83-000 Pruszcz Gdañski, woj. pomorskie, Tel.: 58 682-22-58, email: biuro@pruszcz.diecezja.pl


Produkcja: 2013 - MembinaDesign.pl